Wniosek o wykonanie kopii nagrania – wzór

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia

…………………………………

(imię i nazwisko)

 

…………………………………

          (adres zamieszkania)

 

…………………………………

           (sygnatura sprawy)

                                                                                                                                                                                

                                                           SĄD OKRĘGOWY W …

                                                           II WYDZIAŁ KARNY

 

 

 

WNIOSEK

o wykonanie kopii nagrania

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2003 r.) wnoszę o zwrócenie się do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w … o wykonanie kopii nagrania zarejestrowanego na nośniku CD-R z dnia……………………………..

 

 

 

                                                                                   ……………………………………………

                                                                                                          (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

Po wykonaniu kopii nagrania wezwano

do uiszczenia opłaty kancelaryjnej od

ww. wniosku w dniu…………………….

 

 

Leave a Reply