Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wrocław…, … r.

 

 

w …

ul. …

 

 

Wnioskodawca: …

  …

  ul. …

 

 

 

Wniosek

O wznowienie postępowania administracyjnego w związku z pojawieniem się nowych dowodów

 

 

 

W imieniu własnym, i w oparciu o treść art. 145 § l pkt 5 k.p.a. wnoszę o:

 wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia wysokości podatku dochodowego za rok … z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, zakończonej decyzją ostateczną Urzędu Skarbowego w … z … r., znak … .

 

Uzasadnienie:

 

Kontrola prowadzona w … przez Urząd Kontroli Skarbowej w … przyjęła, według mnie, niesłusznie, że … .

Podczas kontroli … przez US znaleziono dokumenty, które powinny były znajdować się w mojej dokumentacji. Tym samym można dokonać powtórnego oszacowania mojego dochodu i  powtórnego ustalenia wysokości podatku dochodowego

 

 

… (podpis)

Leave a Reply