Wniosek o zapoznanie się z aktami

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

……………………………….

 

(imię i nazwisko, adres)

 

 

 

 

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział ………………….

                                                                                   …

                                                                                   …

 

 

Sygn. akt …………………

 

 

Oświadczam, iż w dniu ………………………………………………………………………..

w godzinach od ……………………………do ……………………………………………………..

zapoznawałem/zapoznawałam się z aktami sprawy –
sygnatura…………………………………………………………………………………………………………….

z następującymi numerami  tomów……………………………………………………………

 

 

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply