Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………                                                       …, dnia…………………………….

imię i nazwisko, adres zam.

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

    …

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z DOZORU KURATORA

 

          Wnoszę o zwolnienie mnie z dozoru kuratora orzeczonego postanowieniem Sądu Okręgowego
w ……………………………………..    z  dnia    …………………………………  w   sprawie  sygn.

akt…………………………………….

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….    (czytelny podpis)

Leave a Reply