Wniosek o zwolnienie z obowiązku

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………………………. …………………………. …, dnia…………………………..

imię i nazwisko, adres zam.

 

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU

 

     Wnoszę o zwolnienie z obowiązku …………………………………………………, nałożonego na mnie postanowieniem Sądu Okręgowego w …………………..………… z dnia ………………………………….., sygn. akt …………………….. w przedmiocie udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..

            (czytelny podpis)

Leave a Reply