Wskazanie następcy działki

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wskazanie następcy

 

…………………………………………………..

imię i nazwisko członka PZD                                                         

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Korzystając z uprawnień przysługujących mi na mocy § 14 pkt 11 statutu PZD, proszę w przypadku mojej śmierci przydzielić dotychczas użytkowaną przeze mnie działkę dla   ……………………………………………………… , która/y jest osobą bliską w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD, tzn. ……………………………………. i  wspólnie ze mną korzysta z działki.

Jednocześnie informuję, że nie pozostaję w związku małżeńskim.

 

 

                                                           ……………………………………………….

                                                                               podpis

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply