Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu – WZÓR

 

 

Łódź, dnia 16 lutego 2011 roku

Sąd Rejonowy w Łodzi

Wydział II Cywilny

90-913 Łódź, Al. Kusocińskiego 9

 

Powód:

Emil Nowicki, zam. 91-122 Łódź, ul. Linka 10 m. 2

Pozwany:

Władysław Wolniewicz, zam. 90-007 Łódź, ul. Kwadratowa 2

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi

Gabriela Zapolska

90-304 Łódź, ul. Kownackiego 10

 

sygn. akt: II C 13/05

 

Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu

 

W załączeniu składam zgodę powoda na wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu toczącego się w niniejszej sprawie i na podstawie art. 633 kpc wstępuję do postępowania po stronie powodowej.

Uzasadnienie

Przedmiotowa sprawa jest sprawą o ochronę interesów konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Powód wyraził zgodę na wstąpienie rzecznika konsumentów do postępowania. Z uwagi na powyższe spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 633 kpc i z tych względów wstąpienie rzecznika konsumentów jest uzasadnione.

 

W załączeniu:

– oświadczenie powoda

– kopia pisma

 

 

 

Leave a Reply