Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje, materiały i opinie zawarte na stronie zostały zamieszczone w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne i rzetelne, jednak w żadnym wypadku administrujący stroną nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność, dokładność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii zamieszczonych na stronie.

Administrujący stroną nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do strony oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów tu się znajdujących.

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Teraz kupując książkę “Harda Horda. Antologia opowiadań” (może być również wersja z autografem lub w bookboxie), dostajesz e-booka gratis!

Teraz kupując książkę "Harda Horda.

Zamknij