Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wypis z rejestru członków PZD

Wzór zatwierdzony Uchwałą Nr 5/2006 Prezydium KR PZD z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

Polski Związek Działkowców

 

Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców

 

Pan/ Pani …………………………………………………………………………..

 

oraz współmałżonek

 

Pan/ Pani……………………………………………………………………………..

 

Jest/są członkiem/ami Polskiego Związku Działkowców, któremu/ym Zarząd ROD/Prezydium Okręgowego Zarządu ……………………………PZD w dniu …………………uchwałą nr………………. przydzielił działkę nr ………….. o powierzchni……..m2, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ………………………………..położonym w ……………………………….na działce/ działkach ewidencyjnej/nych nr, nr:  …………………………………………

Polski Związek Działkowców posiada prawo: własności, użytkowania wieczystego, użytkowania gruntu*, które ujawnione jest w dziale ….. księgi wieczystej Kw …………prowadzonej dla tej nieruchomości przez właściwy Sąd Rejonowy.

Rodzinny Ogród Działkowy…………… zarejestrowany jest w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD pod nr …………………….jako ogród stały

Wypis wydawany jest na wniosek zainteresowanego i uprawnia do podjęcia czynności wynikających z art. 14 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

                                       ……………………………..             ……………………………

                                       Prezes OZ PZD                         osoba upoważniona

Miejscowość / Data………………………….

 

*należy wybrać właściwy tytuł prawny PZD do gruntu ROD, a pozostałe skreślić

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply