Wypowiedzene umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

Uwaga! W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 r. wypowiedzenie musi dotrzeć do zakładu ubezpieczeń najpóźniej w 30 dniu od daty nabycia pojazdu. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 30 dnia od daty nabycia pojazdu. W powyższym przykładzie wypowiedzenie musiałoby dotrzeć do XYZ TU S.A. najpóźniej 24 lutego 2012 r. (bez względu na datę wysłania listu). Dlatego też wysyłając wypowiedzenie za pośrednictwem poczty należy to zrobić z takim wyprzedzeniem, które da szansę by wypowiedzenie dotarło do Ubezpieczyciela najpóźniej w 30 dniu od daty nabycia pojazdu.

Innym sposobem wypowiedzenia jest złożenie go w siedzibie zakładu ubezpieczeń za potwierdzeniem odbioru (z zachowaniem terminu 30 dni od daty nabycia pojazdu).

Uwaga! W przypadku umów ubezpieczenia zawartych od 11 lutego 2012 r. umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta bądź z dniem nadania w placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia aby uniknąć sankcji związanych z brakiem spełnienia obowiązku objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Uwaga! W przypadku umów ubezpieczenia zawartych od 11 lutego 2012 r. wypowiadający może sam wskazać termin w którym umowa ubezpieczenia ma ulec rozwiązaniu. Np. wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem …..

Uwaga! Powyższy wzór ma zastosowanie do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku, gdy kupujący nie chce korzystać z polisy zbywcy, chcąc zawrzeć umowę w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń.

Uwaga! Co do zasady wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego musi być dokonane w formie pisemnej. Wyklucza to możliwość wypowiedzenia np. w formie wiadomości email bądź faksu.

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 12.02.2012 r.

Anna Nowak

  1. Krótka 100

00-001 Warszawa

 

XYZ

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Nowowiejska 1

00-902 Warszawa

—————————————–

 

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

 

Informuję, iż w dniu 25.01.2012 r. nabyłam od Pana Andrzeja Kowalskiego, zam. w Warszawie, przy ul. Kwiatkowej 100, pojazd marki Fiat, o numerach rejestracyjnych WIK 29865.

Pan Andrzej Kowalski zawarł w Państwa towarzystwie umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzoną polisą z dnia 15.06.2011 r., seria i nr OCK 987654, z okresem ubezpieczenia od dnia 16.06.2011 r. do dnia 15.06.2012 r.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiadam powyższą umowę. W załączeniu przedkładam kopię polisy, którą przekazał mi Pan Andrzej Kowalski.

 

Anna Nowak

źródło: www.rzu.gov.pl

KOMENTARZE

Leave a Reply