Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

Promocje, okazje, darmowe wzory pism, porady,

wzory umów

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU WZÓR

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU

 

… (miejscowość), dnia …

Adresat: …

 Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. …, nr … w … (miasto). Na podstawie

… art. Umowy najmu okres wypowiedzenia wynosi … miesięcy od daty otrzymania niniejszego wypowiedzenia. Prosimy o opuszczenie wynajmowanych pomieszczeń w wyżej wymienionym terminie. lub Do dnia zobowiązuję się do opuszczenia najmowanego lokalu oraz uiszczenia wszystkich zaległych zobowiązań. Wypowiedzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wynajmujący, a drugi najemca.   Data: …                     

Wynajmujący: … lub Najemca …  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory umów
Wypowiedzene umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

Uwaga! W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 r. wypowiedzenie musi dotrzeć do zakładu...

Zamknij