WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU

 

… (miejscowość), dnia …

Adresat: …

 Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. …, nr … w … (miasto). Na podstawie

… art. Umowy najmu okres wypowiedzenia wynosi … miesięcy od daty otrzymania niniejszego wypowiedzenia. Prosimy o opuszczenie wynajmowanych pomieszczeń w wyżej wymienionym terminie. lub Do dnia zobowiązuję się do opuszczenia najmowanego lokalu oraz uiszczenia wszystkich zaległych zobowiązań. Wypowiedzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wynajmujący, a drugi najemca.   Data: …                     

Wynajmujący: … lub Najemca …  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply