WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU WZÓR

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU

 

… (miejscowość), dnia …

Adresat: …

 Uprzejmie informujemy, że niniejszym wypowiadamy najem lokalu przy ul. …, nr … w … (miasto). Na podstawie

… art. Umowy najmu okres wypowiedzenia wynosi … miesięcy od daty otrzymania niniejszego wypowiedzenia. Prosimy o opuszczenie wynajmowanych pomieszczeń w wyżej wymienionym terminie. lub Do dnia zobowiązuję się do opuszczenia najmowanego lokalu oraz uiszczenia wszystkich zaległych zobowiązań. Wypowiedzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wynajmujący, a drugi najemca.   Data: …                     

Wynajmujący: … lub Najemca …  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Odzież damska i męska

Odzież damska i męska Sklep

Zamknij