WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU

………………….., dnia …………………..
Adresat:………………………………….

Niniejszym informuję, że zgodnie z

postanowieniami paragrafu …………………….. umowy najmu zawartej dnia …………………….., z dniem …………………. wypowiadam niniejszym wyżej wymienioną umowę najmu z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia………………. miesięcy.

Umowa zostaje wypowiedziana z powodu …………………. (podać powody) w związku z czym proszę o zwrot przedmiotu najmu w terminie do dnia ……………………
Data:………………..                                                      Wynajmujący: ……………………

Leave a Reply