WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

                ….                                (imię i nazwisko pracownika, adres)                                                                                                   (miejscowość data)   (nazwa pracodawcy adres)   

Wypowiedzenie umowy o pracę

przez pracownika

  Z dniem … 

wypowiadam umowę o pracę. Zgodnie z terminami art. … Kodeksu pracy umowa rozwiąże się dnia …    (podpis pracownika)  

Leave a Reply