Wypowiedzenie umowy o wywóz nieczystości

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

(adres)

(nazwa firmy wywozowej)

(adres siedziby)

Niniejszym oświadczam, że na podstawie § ___ pkt. ___ umowy nr ______
z dnia _______ dotyczącej wywozu nieczystości stałych z posesji wypowiadam
umowę z dniem ____________, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r., z
zachowaniem _______-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
(podpis)

Leave a Reply