Wyznaczenie obrońcy – pełnomocnika

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

………………………………

 

(imię i nazwisko, adres)

 

 

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział Karny

                                                                                   …

                                                                                   …

 

Sygn. akt …………………

 

 

WNIOSEK

 

 

            Proszę o wyznaczenie mi jako podejrzanemu /oskarżonemu /pokrzywdzonemu /oskarżycielowi posiłkowemu obrońcy z urzędu/pełnomocnika z urzędu, który reprezentowałby mnie w postępowaniu sygn. akt ……………………………………………………………………………………………………

przeciwko……………………………………………………………………………………….

Prośbę swoją motywuję………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

WNIOSEK BEZPŁATNY

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

Leave a Reply