Wzór pisma dotyczącego sprzedaży konsygnacyjnej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

WZÓR PISMA DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY KONSYGNACYJNEJ

 ………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 Szanowni Państwo!

Niniejszym potwierdzam wysłanie na Państwa adres na warunkach kredytowych towaru wymienionego w załączonej fakturze (specyfikacji).

W przypadku braku możliwości jego sprzedaży, towar prosimy zwrócić na nasz koszt.

Zastrzegamy sobie prawo żądania zwrotu niesprzedanych wyrobów w dowolnym terminie. Nadal zachowuje ważność obowiązek z Państwa strony przygotowania wszystkich sprawozdań finansowych w celu uzupełnienia naszej dokumentacji jako właścicieli wyrobów. Płatność za sprzedane wyroby winna być regulowana zgodnie z warunkami umieszczonymi w fakturze (specyfikacji).

Z wyrazami szacunku!

…………………………..

(podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply