Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

 

……………………………………………                                           ……………………………………………

  (imię i nazwisko nauczyciela)                                                    (miejscowość i data)

 

……………………………………………

    (zajmowane stanowisko)

 

……………………………………………

                 (adres)

 

 

Pani/Pan

 

……………………………………………….

Dyrektor

 

……………………………………………….

             (nazwa szkoły)

 

Wniosek o otwarcie stażu

 

Na podstawie art. 9d ust. 1 ustawy  z  26 stycznia  1982 r. – Karta  Nauczyciela   zwracam się z prośbą o otwarcie z dniem 1 września…………… r. stażu na stopień nauczyciela  ……………………………………………………………………………………
                     (wskazać odpowiednio: mianowanego lub dyplomowanego)

 

Do wniosku załączam plan rozwoju zawodowego.

 

 

………………………………………..

      (podpis nauczyciela)

 

KOMENTARZE

Leave a Reply