Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma zakupy i usługi

Żądanie potwierdzenia dostawy

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA DOSTAWY

 

 

 

 

 

 

 

…………………., dnia…………

Adresat:…………………………

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym prosimy o potwierdzenie dostawy towaru zgodnie z zamówieniem z dnia …………………………… do umowy numer …………… z dnia……………………

oraz zobowiązanie dotrzymania wszystkich warunków umowy.

Nieprzesłanie nam powyższych dokumentów w terminie do dnia ………………………………,

oznacza niedopełnienie warunków umowy, a tym samym jej unieważnienie.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………..

(podpis)

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w zakupy i usługi
Reklamacja usługi – obniżenie ceny usługi

Miejscowość, data Imię, nazwisko i adres konsumenta    Do (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)...

Zamknij