Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

 

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA ZDOLNOŚCI

KREDYTOWANIA  I REFERENCJI

 

 

 

 

 

……………., dnia ………………..

Adresat …………………………..

 

 

Szanowny Panie!

Dziękujemy za przesłane dnia………………….. zamówienia na nasze wyroby ………………………….

Prosimy o przesłanie nam ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych Państwa firmy.

Dziękujemy za zamówienie i liczymy na współpracę.

Z poważaniem

………………………………………

(podpis)

 

Leave a Reply