Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - urząd skarbowy

ŻĄDANIE WYDANIA POSTANOWIENIA WZÓR

 …. miejscowość, data

ul. … … NIP: …   Urząd Skarbowy ul. … …

 Żądanie wydania postanowienia

   Żądam wydania postanowienia o umorzeniu postępowania względem mnie.

 Uzasadnienie

 Wobec wszczęcia postępowania egzekucyjnego względem mnie dnia… r. informuję, że zaległość podlegającą egzekucji uiściłem na konto Urzędu Skarbowego w dniu dzisiejszym tj. …  r. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.   … podpis  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - urząd skarbowy
Żądanie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych

..........................., dnia .............................   ………………………………   ……………………………....   ……………………………… (imię i nazwisko, firma)   Urząd...

Zamknij