Zamiana działki w jednym ROD

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Zamiana działki w jednym ROD

 

 

…………………………………………………..

Imię/imiona* i nazwisko                                                     

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

 

Niniejszym wnoszę/wnosimy* o dokonanie zamiany użytkowanej działki nr …….. na działkę nr…….. w ROD im. ……………………………… w ……………………………… .  

 

 

 

……………………………………………

              Podpis/Podpisy*

  

 

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

* w przypadku małżeństwa

 

 

 

Leave a Reply