Zamiana działki w różnych ROD

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Zamiana działki w różnych ROD

 

 

…………………………………………………..

Imię/imiona* i nazwisko

 

……………………………………………………

adres zamieszkania

 

Nr działki……………………

 

Polskie Związek Działkowców

 

Zarząd ROD ……………………………..

 

w……………………………………………..

 

 

Zrzekam/Zrzekamy* się prawa użytkowania działki Nr…….. w ROD im. ………………………………  w ………………………………. w celu uzyskania przydziału działki Nr…….. w ROD im. ………………………………  w ………………………………. .

Jednocześnie wnosimy na podstawie § 75 ust. 2 regulaminu ROD o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego moje/nasze* członkostwo w PZD.

 

 

 

 

……………………………………………

Podpis/Podpisy*

 

 

 

 

……………………………….., dnia …………………………………..

 

* w przypadku małżeństwa

 

 

 

 

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply