Zamówienie towaru

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

ZAMÓWIENIE TOWARU, WARUNKI PŁATNOŚCI I TRANSPORTU

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym zamawiam następujące towary:

 

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

…………………. szt……………, cena………………, razem………………

 

Proszę o dostawę w terminie do dnia………………………………………………….

Warunki płatności:……………………………………………………………………………….

Transport …………………………………………………………………………………………..

(rodzaj transportu).

Wszystkie zapytania związane z powyższym zamówieniem proszę kierować

do ……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, adres, tel.).

 

Dziękuję za niezwłoczną realizację zamówienia.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

………………………………………….

(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply