ZAPYTANIE O REFERENCJE WZÓR

ZAPYTANIE O REFERENCJE

DLA KANDYDATA DO PRACY

 
 
 
……………., dnia…………………..
Adresat:…………………………….
 
Szanowni Państwo!
 

Niżej wymieniona osoba

jest kandydatem do pracy w naszym przedsiębiorstwie i podpisała oświadczenie zezwalające na zapytanie o referencje. Będziemy zobowiązani za podanie nam Państwa opinii i doświadczeń o kandydacie i jego zdolnościach. Dla ułatwienia prosimy o odpowiedzi na poniższe zapytania. Odpowiedzi traktować będziemy jako dokument poufny.

Imię i nazwisko kandydata………………………………………………….
Dane dotyczące przyszłego zatrudnienia……………………………..
Ostatnie miejsce pracy……………………………………………………..
Ostatnie wynagrodzenie …………………………………………………..
Czy powyższe informacje są prawdziwe? Tak ………………. Nie ………………………….
Ewentualne poprawki ……………………………………
Jakie jest Państwa zdanie o powyższej osobie pod względem:
Zdolności………………………… Sumienności………………………..
Zachowania …………………….. Dyscypliny pracy …………………..
Powody odejścia z Państwa zakładu pracy …………………………
Zasadność ponownego zatrudnienia Tak ……… Nie ………………..
Jeśli nie, to dlaczego? …………………………
Bylibyśmy wdzięczni za dodatkowy komentarz dotyczący zawodowych i osobistych zdolności kandydata!
 
………………………………………
(Podpis)

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Odzież dla dzieci i dorosłych

Odzież dla dzieci i dorosłych

Zamknij