ZAPYTANIE O REFERENCJE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ZAPYTANIE O REFERENCJE

DLA KANDYDATA DO PRACY

 
 
 
……………., dnia…………………..
Adresat:…………………………….
 
Szanowni Państwo!
 

Niżej wymieniona osoba

jest kandydatem do pracy w naszym przedsiębiorstwie i podpisała oświadczenie zezwalające na zapytanie o referencje. Będziemy zobowiązani za podanie nam Państwa opinii i doświadczeń o kandydacie i jego zdolnościach. Dla ułatwienia prosimy o odpowiedzi na poniższe zapytania. Odpowiedzi traktować będziemy jako dokument poufny.

Imię i nazwisko kandydata………………………………………………….
Dane dotyczące przyszłego zatrudnienia……………………………..
Ostatnie miejsce pracy……………………………………………………..
Ostatnie wynagrodzenie …………………………………………………..
Czy powyższe informacje są prawdziwe? Tak ………………. Nie ………………………….
Ewentualne poprawki ……………………………………
Jakie jest Państwa zdanie o powyższej osobie pod względem:
Zdolności………………………… Sumienności………………………..
Zachowania …………………….. Dyscypliny pracy …………………..
Powody odejścia z Państwa zakładu pracy …………………………
Zasadność ponownego zatrudnienia Tak ……… Nie ………………..
Jeśli nie, to dlaczego? …………………………
Bylibyśmy wdzięczni za dodatkowy komentarz dotyczący zawodowych i osobistych zdolności kandydata!
 
………………………………………
(Podpis)
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply