ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

… (miejscowość), dnia …

 Adresat: … (nazwa firmy) Szanowni Państwo! Zwracam się z uprzejmą prośbą o

udzielenie mi informacji dotyczących ubezpieczenia na życie. Mam następujące pytania: Jaka jest obecnie wypłacana kwota w przypadku śmierci? Jaka jest wysokość wypłaty gotówkowej? Czy i jakie można otrzymać kredyty ze względu na wartość gotówkową polisy? Jaka kwota będzie wypłacana w przypadku śmierci … (podać datę)?   Z góry dziękuję za pilną odpowiedź.   Z poważaniem ……………………..  (podpis)  

Leave a Reply