Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

inne

ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE WZÓR

 ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

… (miejscowość), dnia …

 Adresat: … (nazwa firmy) Szanowni Państwo! Zwracam się z uprzejmą prośbą o

udzielenie mi informacji dotyczących ubezpieczenia na życie. Mam następujące pytania: Jaka jest obecnie wypłacana kwota w przypadku śmierci? Jaka jest wysokość wypłaty gotówkowej? Czy i jakie można otrzymać kredyty ze względu na wartość gotówkową polisy? Jaka kwota będzie wypłacana w przypadku śmierci … (podać datę)?   Z góry dziękuję za pilną odpowiedź.   Z poważaniem ……………………..  (podpis)  

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne
Zgoda na pobranie narządów

Oświadczenie woli w sprawie pobrania narządów po śmierci. Należy je wypełnić, poinformować o wyrażeniu zgody...

Zamknij