Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ZAPYTANIE O WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

 

 

 

 

…………………, dnia…………………

Adresat:……………………………….

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi paru informacji dotyczących ubezpieczenia na życie.

Mam następujące pytania:

Jaka jest obecnie wypłacana kwota w przypadku śmierci?

Jaka jest wysokość wypłaty gotówkowej?

Czy i jakie można otrzymać kredyty ze względu na wartość gotówkową polisy?

Jaka kwota będzie wypłacana w przypadku śmierci …………………………………(podać datę)?

 

Z góry dziękuję za pilną odpowiedź.

 

Z poważaniem

 

 

………………………….(podpis)

Leave a Reply