Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

 

Nazwa i siedziba podmiotu kierującego zapytanie oraz numer urządzenia służącego

do automatycznego odbioru informacji

 

              MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

    00-454  Warszawa, ul. Czerniakowska 100

        tel. (22) 39 76 200 , fax  (22) 39 76 205

 

 

                                                                KRAJOWY REJESTR KARNY                             Data wpływu

        

 

 

Data wystawienia  ……………………………………………..                         

 

                                                                                                                                                                                              znak opłaty

 
  

 

 

 

 

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMER KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. OZNACZENIE PODMIOTU ZBIOROWEGO

Nazwa / firma  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. SIEDZIBA PODMIOTU ZBIOROWEGO                       Kraj  ……………………………………………………………

Miejscowość  …………………………………………………………………………….     ul.  ………………………………………………………………

Województwo  …………………………………………………………………………..     Powiat  ………………………………………………………..

3. WSKAZANIE POSTĘPOWANIA, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-6 i 8-9 ustawy z dnia 24 maja 2000r.

o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580 z późn. zm. ), w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania

informacji o podmiocie zbiorowym  …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. RODZAJ DANYCH, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym  ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ZAKRES DANYCH, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym  ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

   ………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

*) Dane identyfikujące podmiot zbiorowy należy podać wyłącznie na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Druk: Drukarnia Nr 1. 02-521 Warszawa, Rakowiecka 37, tel. (0-22) 640-81-77, fax 849-94-97. Zam. 3435/2003.

Leave a Reply