ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

   Niniejszym informujemy, że

odstępujemy od umowy zawartej dnia…………………………, dotyczącej sprzedaży …………………………………. (opis towaru) firmie ………………………………….. (nazwa firmy) z powodów wymienionych poniżej. Odstąpienie od umowy następuje wskutek naruszenia przez firmę……………………… następujących warunków umowy: ………………………………… Z uwagi na poniesioną szkodę żądamy zapłaty odszkodowania w wysokości ……………………… zł.    Data:………………..                                                      Podpis:………………..

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply