Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory umów

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

   Niniejszym informujemy, że

odstępujemy od umowy zawartej dnia…………………………, dotyczącej sprzedaży …………………………………. (opis towaru) firmie ………………………………….. (nazwa firmy) z powodów wymienionych poniżej. Odstąpienie od umowy następuje wskutek naruszenia przez firmę……………………… następujących warunków umowy: ………………………………… Z uwagi na poniesioną szkodę żądamy zapłaty odszkodowania w wysokości ……………………… zł.    Data:………………..                                                      Podpis:………………..

KOMENTARZE

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma, wzory umów
UMOWA FORFAITINGU WZÓR

UMOWA FORFAITINGU Zawarta dnia ... w ... pomiędzy ... siedzibą w ... reprezentowany przez ...,...

Zamknij