Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Miejscowość, Data
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
adres zameldowania/pobytu
lub nazwa instytucji zgłaszającej
adres i pieczęć instytucji
Prokuratura Rejonowa
w……………………..

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

Przykład
Niniejszym zawiadamiam, iż Pan/Pani…………………………popełnił/a
przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą kwalifikowane z art. 207 § 1
Kodeksu karnego przez to, że w okresie od…….…..do………roku znęcał/a się
i nadal znęca psychicznie i fizycznie nad zgłaszającą/cym Panią/Panem…….
zamieszkałą/ym w……………przy ul. …………………. w ten sposób, że np.
wielokrotnie używał/a wobec niej/niego słów obraźliwych, wypowiadał/a
groźby w przedmiocie uszkodzenia ciała, naruszał/a jej/jego nietykalność
cielesną.

UZASADNIENIE

(W uzasadnieniu powinien zostać uwzględniony dokładny opis sytuacji
osoby/rodziny, zawierający informacje dotyczące danych osobowych
osoby/rodziny wobec, której stosowana była/jest przemoc oraz dane osobowe
osoby stosującej przemoc. Osoba zgłaszająca powinna opisać sytuacje oraz
czasookres, w których dochodziło do przemocy oraz wskazać na np. charakter
odniesionych obrażeń ciała, zadawanych cierpień psychicznych,
niezaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, zastraszania, zmuszania do odbywania aktów seksualnych itp. W uzasadnieniu można również uwzględnić
informację dotyczącą ewentualnych uzależnień osoby stosującej przemoc).
Przykład uzasadnienia:
W dniu………r. zawarłam/em z ……………związek małżeński z ………
Jesteśmy rodzicami małoletniego dziecka……………..lat………………………
Od ……lat nasze wspólne pożycie uległo znacznemu pogorszeniu.
Mój/moja mąż/żona jest osobą uzależnioną od alkoholu. Pod wpływem alkoholu
mój/moja mąż/żona jest agresywny/a, w skutek czego często dochodzi do
używania wobec mnie wulgarnych i obelżywych słów oraz do naruszeń
nietykalności cielesnej. Ponieważ jestem osobą bezrobotną mój/moja mąż/żona
nie zaspokaja moich podstawowych potrzeb życiowych. Często nie mam
pieniędzy dla siebie i swojego dziecka na żywność, podstawowe środki
higieniczne, zapłacenie bieżących rachunków oraz opłat mieszkaniowych.
Wielokrotnie próbowałam/em powiadomić o swojej trudnej sytuacji
rodzinnej Policję lub ośrodek pomocy społecznej ale mąż/żona zastraszał/a mnie
grożąc mi pozbawieniem życia.
W dniu ……………..r. podczas jednej z awantur domowych mąż/żona w
obecności dzieci dotkliwie mnie pobił/a na skutek czego miałam/em liczne
obrażenia ciała.
Pomimo wielu próśb o podjęcie leczenia odwykowego mąż/żona
mój/moja nie zamierza się poddać terapii, ani też nie dąży do poprawy naszej
sytuacji rodzinnej.
Dowód:
– zeznania świadka/ów…………
– zaświadczenie lekarskie z dnia……..r.
Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie
postępowania karnego wobec…………………..zam. w …………………..przy
ul………………………….
……………………………………..

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej

Załączniki:
1. Zaświadczenie lekarskie z dnia…….r.

KOMENTARZE

One thought on “Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

  1. nie bójcie się walczyć z tymi, którzy się nad wami znęcają! jak będą czuli bezkarność to będą to robić już cały czas i bez żadnych hamulców. Wiem to, bo sama to przeszłam. Na szczęście mojego męża sąd postawił do pionu i mam święty spokój. Czasami boję się, że znowu podniesie na mnie rękę, ale tylko czasami a nie codziennie, a potem nie mogłam pokazać się w pracy, bo siniaki widzieli wszyscy. Zgłaszajcie bicie, bo inaczej wasze życie to będzie piekło!

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Czas na RAW – poradnik posiadacza lustrzanki

Czas na RAW - poradnik

Zamknij