Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………….., dnia …………………….

………………………………….

 

………………………………….

 

………………………………….

(nazwa firmy, NIP)

 

 

 

Urząd Skarbowy

………………………………….

…………………………………..

 

 

 

 

Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

 

 

 

 

 

Informuję, że z dniem ……………… roku zrzekam się opodatkowania w formie karty podatkowej.

Począwszy od dnia …………… roku będę prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

 

 

 

…………………………………….

(podpis)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply