Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu niedotrzymania warunków umowy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY TOWARU Z POWODU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY

 

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z dopuszczeniem się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną, na podstawie kontraktu nr …………………………….. z dnia ……………………………………, część towaru  uprzejmie informujemy, że dajemy Państwu dodatkowo …………………………… dni na dokonanie zapłaty. Po upływie tego terminu będziemy zmuszeni towar sprzedać innemu nabywcy po cenie  ……………………….. Zastrzegamy sobie prawo pokrycia wszelkich innych strat związanych z naruszeniem przez Państwa warunków umowy.

 

 

Z poważaniem

 

……………………………………..

(podpis)

Leave a Reply