Zawiadomienie wierzyciele o zamiarze sprzedaży

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY ZASTAWIONEGO TOWARU

 

 

 

 

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

Na ręce dłużnika ……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)

adres: ……………………………….. od wierzyciela  ………………………………… (imię i nazwisko, adres).

Niniejszym przypominam, że zgodnie z ustaleniami umowy zawartej dnia ……………………………., (opis rzeczy) …………………………… została dana pod zastaw jako zabezpieczenie płatności wierzycielowi …………………………….. (imię i nazwisko).

Jeżeli w terminie …………………………… dni nie zostanie przekazana na rzecz wierzyciela …………………………… określona w umowie sprzedaży kwota ……………………….. PLN wraz z odsetkami naliczonymi od dnia dzisiejszego do dnia dokonania płatności, wierzyciel przejmie zastawioną rzecz na własność i dokona jej sprzedaży. Jeżeli zostanie ona sprzedana za kwotę niższą od uzgodnionej w umowie, wierzyciel zwróci się o dopłatę do uzgodnionej kwoty.

 

Wierzyciel: ………………….

 

Podpis: ………………….  

 

Leave a Reply