Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Zawieszenie działalności gospodarczej

……………………………, dnia…………………….

Urząd Miejski

Wydział Handlu

Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

 

ZAWIESZENIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

1. Zgłaszający zawieszenie: ……………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię, stały adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Numer ewidencyjny działalności gospodarczej:……………………………………………………………..

Proszę o wyłączenie działalności:…………………………………………………………………………………….

(wskazać czy ma być zawieszona cała działalność czy tylko część)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Od ……………………………………………………… do ………………………………………………………………….

Z powodu: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………..                             ……………………………………………

( podpis przyjmującego )                                                     ( podpis zgłaszającego )

 

 

Do wiadomości:

Urząd Skarbowy………………………….,

ZUS ………………………………………….,

W.U.S. ………………………………………,

a/a

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia

Wzór wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia Wniosek o rejestrację podmiotu w...

Zamknij