ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE FOTOGRAFII W CELACH REKLAMOWYCH

……………. , dnia ………………….

Adresat:……………………………..

 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykonanie moich fotografii, jak również nagrania dźwiękowego i późniejszego ich wykorzystywania (zarówno fotografii, jak nagrań dźwiękowych) wraz z innymi fotografiami i nagraniami w celach reklamowych, komercyjnych lub innych celach zawodowych. Zdaję sobie sprawę, że pojęcie „fotografia” obejmuje zwykłe fotografie, jak również zdjęcia filmowe. Wyrażam zgodę na reprodukcję i zezwalam Panu/Pani…………………………………… na ich użycie w reklamach na rynkach krajowych i zagranicznych . Zgadzam się również na ich używanie przez osoby posiadające Pańskie pełnomocnictwo.

Niniejszym wykluczam firmę ………………………………. i wszelkie jej oddziały, ich dyrektorów, pracowników, agentów i agencje ogłoszeniowe, ich dyrektorów, pracowników z wszelkiej odpowiedzialności związanej z ich użyciem.

 

 

 

…………………………………………….

(podpis)

Leave a Reply