Zgłoszenie do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnikaów w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Zgłoszenie do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach

zobacz:

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem

Leave a Reply