Zgłoszenie robót budowlanych

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………… dnia ………………..

Urząd Miasta…………………………

w ………………………………………..

Wnioskodawca:

………………………………………………..

……………………………………………….

 

 

Zgłoszenie robót budowlanych

 

 

 

W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414)

zgłaszam budowę …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dokładna nazwa i adres inwestycji)

 

 

………………………………………………….

Podpis

 

 

 

Załączniki:

1. szkic inwestycji

2. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi

 

Leave a Reply