Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KUPNA NIERUCHOMOŚCI, WPŁATA ZADATKU, OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

 

 

…………………………………………

(imię i nazwisko)

 

 

W odpowiedzi na Państwa ofertę sprzedaży nieruchomości nr …………………….., oferuję

 

kwotę …………………  na zakup w/w posesji.

 

Kwota……………….  stanowi zadatek na zakup posesji, pozostałą kwotę …………………(warunki).

Czynsze najmu, podatki, koszty ubezpieczenia i utrzymania zostaną rozdzielone równomiernie (sprzedawca przedłoży odpowiednie dokumenty).

Załączam potwiedzenie przelewu kwoty stanowiącej 10% wartości nieruchomości, stanowiacej zadatek.

Niniejsza oferta zachowuje ważność od dnia………………… do dnia……………….

Jeżeli nie zostanie przyjęta w tym terminie, należy natychmiast zwrócić zadatek.

Po dokonaniu sprzedaży prawo własności zostanie przeniesione na ………………………….

W przypadku realizacji transakcji ……………….. (imię i nazwisko klienta) zobowiązany jest do zapłaty

agentowi ……………….., nr licencji ……………………… prowizji w wysokości ………………….% od wartości nieruchomości.

Sporządzono dnia ………………………..

 

 

……………………………

(podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply