Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wydział Handlu

Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul………………………………………………….

…………………………………………………….

 

 

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

1. Zgłaszający zmianę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwisko i imię, stały adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Numer ewidencyjny działalności gosp. ……………………………………………….

Proszę o dokonanie zmiany ( dopisanie – wykreślenie * ) w punkcie………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

 

 

 

 

………………………………………………..                  ………………………………………..

( podpis przyjmującego )                                       ( podpis zgłaszającego )

 

Leave a Reply