Złożenie prokury przez prokurenta

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

ZŁOŻENIE PROKURY PRZEZ PROKURENTA

 

 

Podpisany niżej ……………………………………………………………………………

zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………..

legitymujący się dowodem osobistym seria ……………………….nr …………………………………………

Prokurent spółki ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że dnia …………………………………………….

składam prokurę ustanowioną dnia …………………………….. przez…………………………………………….

 

 

……………………………………………..

podpis Prokurenta

 

Leave a Reply