Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
Komórka organizacyjna:

ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA

              środka trwałego                    (MT)Nr ………..
              przedmiotu nietrwałego        (MN)
Dnia ……………………200 …..r. przeniesionoNr inwentarzowy: …………………………
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

(nazwa i charakterystyka)

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

      

Przeniesiono:

KSIĘGOWOŚĆ

Stanowisko kosztów

skąd: 
dokąd: 

Zlecił:

Przekazał:

Przyjął: 
Data:PodpisData:PodpisData:PodpisRodzaj

ewid.

DataPodpis
         

 

 

Komórka organizacyjna:

ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA

              środka trwałego                    (MT)Nr ………..
              przedmiotu nietrwałego        (MN)
Dnia ……………………200 …..r. przeniesionoNr inwentarzowy: …………………………
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

(nazwa i charakterystyka)

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Jedn. miary

Ilość

Cena

Wartość

      

Przeniesiono:

KSIĘGOWOŚĆ

Stanowisko kosztów

skąd: 
dokąd: 

Zlecił:

Przekazał:

Przyjął: 
Data:PodpisData:PodpisData:PodpisRodzaj

ewid.

DataPodpis
         

 

 

 

Uwaga:

Dokument wystawiany jest przez jednostkę przekazującą sprzęt.

Po dokonaniu przesunięcia (przeniesienia) dokument w czterech egzemplarzach należy dostarczyć do sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply