Zwrot towaru przekazanego na próbę

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

 

 

ZWROT  TOWARU PRZEKAZANEGO NA PRÓBĘ

 

 

 

 

 

 

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Bardzo dziekuję za udzielenie mi możliwości wypróbowania waszego wyrobu ……………………. (nazwa wyrobu)

Wyrób jest dobrej jakości, jednak w chwili obecnej nie mogę go zakupić z powodu ………………………………………..

Zgodnie z otrzymanymi od Państwa instrukcjami zwracam wyrób w jego oryginalnym opakowaniu.

 

Dziękuję raz jeszcze i pozostaję z wyrazami szacunku.

 

 

 

……………………………..

(podpis)

 

Leave a Reply